kontakt:

Nafta-Gaz-Serwis S.A. w upadłości likwidacyjnej

38-500 Sanok, ul. Rymanowska 45

jedynym kontaktem jest tylko    e-mail ngs@ngs.com.pl